[Hộp ấm] Trà Đinh Ngọc, HTX Tâm Trà Thái – Trà Thái Nguyên, Chuẩn VietGap, OCOP 4 Sao

610,000

Danh mục: ,