HTX TÂM TRÀ THÁI

Tầm nhìn, Sứ mệnh của HTX

Xem thêm

ĐỘI NGŨ HTX TÂM TRÀ THÁI

Anh Thuan

Ông Đỗ Hữu Thuận
Chief Growth Officer

Chi Tan

Hoàng Thị Tân
CEO & founder

Co Sinh Chi Tan

Cô Sinh
Nghệ Nhân Chân truyền

Co Sinh Chi Tan

Chú Thái
Nghệ Nhân Chân truyền

Các chứng chứng nhận, giấy tờ của HTX